Luta dig tillbaka och låt oss sköta skogen

Vår skogliga service omfattar

  • Slutavverkning
  • Gallring
  • Röjning
  • Plantering
  • Sprutning av plantor
  • Markberedning
  • Byggnation av hägn och vägar
  • Certifieringar
  • Skogsbruksplaner
  • Skoglig Rådgivning

Kostnadsfri Rådgivning

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning i din skog. Vi kommer gärna ut och ger dig råd och tips om hur du kan sköta din skog.

Leveransvirke!

Timmer: När du hugger leveranstimmer så aptera i första hand längderna 37, 43, 49, 52 och 55. Minsta diameter i topp under bark är 12 cm.

Massaved: Massaved ska du hugga i 3-meters längder.

Energived: Energived bör helst apteras i 3-meters längder.

Anmäl ditt leveransvirke så fort du är klar så att virket behåller sin färskhet innan det kommer till industrin.

Inköpare

Inköpare

Andreas Eriksson
andreas.e@nydalatra.se
Telefon: 0382-56 19 07
Mobil: 0703-31 73 30

Joakim Karlsson
joakim@nydalatra.se
Telefon: 0382-56 19 08
Mobil: 0703-43 25 46

Du kan givetvis kontakta oss om Ni har andra skogliga frågor.

Välkommen att höra av dig!