Svaret är inte helt enkelt eftersom kostnaderna varierar brett beroende på en rad olika faktorer. Men, de genomsnittliga kostnaderna för slutavverkning i södra Sverige ligger vanligtvis mellan 95 till 120 kronor per m3fub. I denna artikeln går vi igenom dessa faktorer...