Kostnaderna för gallring varierar beroende på skogstyp och geografisk plats. Det är viktigt att välja en kostnadseffektiv metod för gallring och att maximera lönsamheten för skogsägaren.