Leveransvirke

När du vill sköta avverkningen själv

När ni avverkar eller gallrar själva och kör ut till bilväg kallas det leveransvirke, enkelt förklarat, ni har gjort allt jobb!

Vi är köpare av både timmer, massaved och bränsleved som ni avverkat själva. Var noga med att säkerställa avsättning innan ni börjar att avverka. Ring oss för att få reda på aktuell prislista och att ni apterar i de längder vi önskar. Då vi själva sorterar timret på sågen kan ni lägga ihop både tall/gran och klent/grovt, minsta diameter är 12 cm i topp. Längderna vi prioriterar är 308, 368, 428, 488 och 548 cm.

Minsta leverans är 10 m3to, (i regel ca 60 st normaltimmer stockar).

Vi är också köpare av barkborretimmer men då ner till en diameter av 16 cm i topp. Stocken får då inte ha lagringsröta eller djupgående insektshål, ej heller för djupa torrsprickor, kort och gott, det ska vara sågbart!

I regel är det högt tryck på våren när allt leveransvirke kommer vilket kan innebära längre ledtider med tanke på transport, anmäl ert timmer i god tid.

Kontakta inköpare för mer information

Vi söker folk!

Intresserad av att jobba på Nydala Trävaru? I så fall är ni mer än välkomna att skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss så fort vi får möjlighet.