Vad kostar det att gallra skog? 5 faktorer som påverkar

Vad kostar det att gallra skog? 5 faktorer som påverkar

Enligt Skogsstyrelsen var kostnaden för gallring i hela landet år 2021 221 kr/m3f ub. Denna kostnaden inkluderar alla nödvändiga steg för gallring, såsom avverkning, skotning och eventuella omkostnader fram till bilväg. Det volymviktade genomsnittet av kostnader för...
Äga skog: Tips för dig som ny eller framtida skogsägare

Äga skog: Tips för dig som ny eller framtida skogsägare

Att äga skog, oavsett om det är planerat eller inte, är fantastisk för livskvaliteten och kan leda till stora ekonomiska vinster. Det innebär dock ansvar och regler som du behöver känna till. Samtidigt är det inte så komplicerat att vara skogsägare som många tror....