Vad kostar det att avverka skog?

Vad kostar det att avverka skog?

Svaret är inte helt enkelt eftersom kostnaderna varierar brett beroende på en rad olika faktorer. Men, de genomsnittliga kostnaderna för slutavverkning i södra Sverige ligger vanligtvis mellan 95 till 120 kronor per m3fub. I denna artikeln går vi igenom dessa faktorer...
Vad kostar en hektar skog?

Vad kostar en hektar skog?

För 2023 rapporterades följande genomsnittspriser: I Sverige ligger priset på en hektar skog på ungefär 41.000 kronor i norra Sverige, 82.000 kronor i mellersta Sverige, och upp till 127.000 kronor i södra Sverige. Dessa siffror speglar de regionala skillnaderna i...
Vad kostar det att gallra skog? 5 faktorer som påverkar

Vad kostar det att gallra skog? 5 faktorer som påverkar

Enligt Skogsstyrelsen var kostnaden för gallring i hela landet år 2021 221 kr/m3f ub. Denna kostnaden inkluderar alla nödvändiga steg för gallring, såsom avverkning, skotning och eventuella omkostnader fram till bilväg. Det volymviktade genomsnittet av kostnader för...
Äga skog: Tips för dig som ny eller framtida skogsägare

Äga skog: Tips för dig som ny eller framtida skogsägare

Att äga skog, oavsett om det är planerat eller inte, är fantastisk för livskvaliteten och kan leda till stora ekonomiska vinster. Det innebär dock ansvar och regler som du behöver känna till. Samtidigt är det inte så komplicerat att vara skogsägare som många tror....