Att äga skog, oavsett om det är planerat eller inte, är fantastisk för livskvaliteten och kan leda till stora ekonomiska vinster.

Det innebär dock ansvar och regler som du behöver känna till. Samtidigt är det inte så komplicerat att vara skogsägare som många tror. Ganska snabbt kan din nyförvärvade skog bli en stabil inkomstkälla. De icke monetära värdena – dvs. värden som inte går “att ta på” väger också tungt i ett fastighetsköp.

 

Vad innebär det att vara skogsägare?

Att vara skogsägare innebär både frihet och ansvar. Friheten är stor när det kommer till vad du vill med din skog där vi kan vara ett bra bollplank. Att vara skogsägare innebär rent praktiskt att du blir företagare.

 

Fem fantastiska fördelar med att äga skog:

  • Långsiktig investering
  • Potentiellt regelbunden inkomst
  • Känslan av att äga skog är obeskrivlig
  • Inte så komplicerat som många kanske tror
  • Möjligt att äga skog som hobby eller heltidssyssla

 

Är det lönsamt att äga skog?

Det är i princip alltid lönsamt att äga skog. Om lönsamheten blir större eller mindre beror, som det mesta annat i livet, på hur mycket tid och energi du är villig att lägga på din skogsfastighet, men naturligtvis även på vad som sker i vår omvärld, men man kan vara säker på en sak, skogen växer vare sig det är låg eller högkonjunktur, vilket alltid känns tryggt.

 

Vilka är mina skyldigheter som skogsägare?

Skyldigheterna som skogsägare finns utskrivna i skogsvårdslagen. Det innebär att du i största möjliga mån ska se till att skogen ger en god avkastning. Skog är en förnybar resurs som behöver tas om hand för att ge avkastning, till exempel så ska ni se till att man har en fullgod återbeskogning några år efter en slutavverkning. Även miljömålen är viktiga att följa. Skogen är och ska förbli en hållbar resurs för vårt land.

Du har till exempel skyldighet att se till att du tar hand om nedblåsta barrträd för att förhindra att skadliga insekter sprider sig. Gör du inte detta kan insekterna spridas till andra skogsägare, vilket så klart kan innebära tråkiga följder. Kulturmiljön, naturlivet i stort och annat är också viktigt att ha i åtanke.

 

Äga skog tillsammans med en partner

Många som blir nya skogsägare i dag blir det genom arv. Det är därför inte ovanligt att man känner sig orolig för att man inte har någon kunskap eller erfarenhet.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns rådgivning och experthjälp att få inom precis alla områden av skogsägandets områden, från skatteregler till skogsförvaltning och avverkning.

En partner som har koll på både skogsförvaltning och det lokala området är att rekommendera om du inte har full koll på skogen själv. Kontakta oss för hjälp.

 

Tänker du äga skog på distans?

Vill du äga skog på distans? En tredjedel av alla skogsägare i Sverige bor nämligen inte på skogsmarken.

Dagens digitala samhälle har gjort det enklare än någonsin att äga skog på distans. Det finns appar och andra verktyg att använda för att ha koll på din skog oavsett var du befinner dig.

 

Kontakta oss för skogsrådgivning

Att äga skog är en fantastisk upplevelse och i princip alltid lönsamt och en god investering. Du är mer än välkommen att kontakta oss här på Nydala Trävaru om du har fler frågor eller är i behov av konsultation kring just din skogsfastighet.