Grot

Ett viktigt energisortiment från skogen

Grot är en förkortning för ”grenar och toppar” – kort och gott avverkningsrester.

Grot tar man ut vid slutavverkningar om bärigheten på marken är god och boniteten tillåter. Det får heller inte vara för långt till avlägget då all grot läggs vid bilväg idag. Det förbereds redan innan avverkningen då man behöver underröja området först, detta för att minimera sten och grus i groten när man skotar ut det.

När man avverkar läggs groten i mindre högar på hygget. Där får det ligga och torka tills det är dags att skota ut det. Man vill inte skota ut det med barren kvar på grenarna då detta påverkar utbytet negativt väldigt mycket, samtidigt som man vill ha kvar barren på hygget då det är gödningseffekt i barren.

Framåt hösten när det börjar bli kallare flisas materialet och transporteras till ett värmeverk.

Kontakta inköpare för mer information

Vi söker folk!

Intresserad av att jobba på Nydala Trävaru? I så fall är ni mer än välkomna att skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss så fort vi får möjlighet.